LAHS JV v Santa Clara & Jefferson 8/29/14 - David Auerbach's Photos
IMG_3699

IMG_3699