LAHS JV v Sarasota 10/30/14 - David Auerbach's Photos
IMG_6070

IMG_6070